Thu hồi vali cũ để tái chế thành sản phẩm hữu ích cho cộng đồng

Hưởng ứng chiến dịch Luggage Trade-in “Thu vali cũ – Đổi vali mới” cùng Samsonite, các thương hiệu trong chuỗi hệ thống House of Luggage cũng sẽ triển khai đồng loạt chương trình này từ ngày 01/04/2024 đến ngày 31/05/2024. House of Luggage là hệ thống hơn 20 năm đại diện và phân phối nhiều …

Read More About Thu hồi vali cũ để tái chế thành sản phẩm hữu ích cho cộng đồng