Giờ mở cửa: 09:30 – 22:00
Giờ hoạt động có thể thay đổi trong những dịp Lễ

THƯƠNG HIỆU

TÊN THƯƠNG HIỆUVỊ TRÍLOGO
Lai’s RestaurantL1-01
Hoàng Phúc InternationalL1-02
LUG.VNL1-03
L1-04
SamsoniteL1-05
BandicootL1-06
GongchaL1-07
Pleats KoraL1-08A
QuiksilverL1-08B
CMC LeatherL1-09E
GiordanoL1-10A
Ked’sL1-10B
Sport Pro – Nike, SketchersL1-11
Yves RocherL1-12
Alain AfflelouL1-13
The Coffee HouseL1-14
SJCL1-K1
L1-K2
Long Beach PearlL1-K3
Casio - CitizenL1-K5
Luxuy JewelryL1-K6
ToptenL1-K7
SeapearlL1-K8
MumusoL2-01
Mỹ Nghê Ngô AnhL2-02A
AquamarineL2-02B
GustavoganoL2-03A
Express NailL2-03B
Việt PhongL2-04
Aeon CitimartL2-05
Robin RuthL2-06A
Saga Du MekongL2-06B
Noodle & RiceL2-0A
MinisoL2-07B
Coffee StationL2-K1+K2
Games Kim PhátL3-05
CasinoL3-01+02+03+
04+06+07+08+K1
Shrimp Garden Buffet L4-01
The Crossfit MangoL4-03
ILA education for lifeL4-04