Giờ mở cửa: 09:30 – 22:00
Giờ hoạt động có thể thay đổi trong những dịp Lễ

Utilities

ATM

WIFI FREE

PARKING